Warunki korzystania

Regulamin, Polityka prywatności i bezpieczeństwa

1. Strona internetowa winadlagastronomii.pl przeznaczona jest wyłącznie dla firm posiadających aktualne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i osób, które ukończyły 18 lat!

2. Oświadczamy, że materiały i informacje składające się na zasoby strony winadlagastronomii.pl są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 71 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (DzU z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.). Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów strony.

3. Zdjęcia, informacje i treści na stronie winadlagastronomii.pl mają charakter informacyjny o produktach alkoholowych dostępnych na rynku, a nie ich reklamy w rozumieniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

4. Oświadczamy, że prowadzimy hurtową sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa, na podstawie aktualnego i ważnego zezwolenia. Miejscem składania zamówień jest adres punktu sprzedaży alkoholu określony w zezwoleniu. Warunkiem sprzedaży Towaru jest posiadanie aktualnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Nasze produkt przeznaczone są wyłącznie dla firm posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

5. Ze strony mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, na podstawie oświadczenia o pełnoletniości składanego przy pierwszej wizycie na stronie winadlagastronomii.pl i przechowywanego w postaci pliku cookie. Brak oświadczenia o pełnoletniości uniemożliwia korzystanie ze strony i spowoduje przekierowanie poza stronę.

Polityka prywatności i bezpieczeństwa

1. W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), aby wypełnić wszystkie obowiązki ciążące na nas jako na administratorze danych, chcieliśmy przekazać Państwu najważniejsze informacje związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.

2. Zapewnienie prywatności naszym użytkownikom to dla nas priorytet, dlatego dbamy o to, by Twoje dane były u nas bezpieczne.

Kto jest operatorem i administratorem Twoich danych osobowych?

Operatorem i administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach strony winadlagastronomii.pl jest;
GrosNet sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Alfonsa Chmielewskiego 5 B, 81-721 Sopot wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000495371, NIP: 5851467864, REGON: 222019571

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej
adres e-mail: rodo@winadlagastronomii.pl
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych za pośrednictwem poczty tradycyjnej
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych GrosNet sp. z o. o. ul. Chmielewskiego 5 B,
81-721 Sopot.

Na Twoje pytania Inspektor Ochrony Danych Osobowych odpowie najszybciej jak to możliwe, maksymalnie w ciągu 20 dni.

1. Jak uzyskaliśmy Twoje dane?

  • z wszystkich formularzy, które dobrowolnie wypełniasz,

  • za pośrednictwem plików cookies (tzw. "ciasteczka"),

2. Powyższe informacje pozyskujemy wyłącznie w celu skontaktowania się z klientami, którzy dobrowolnie wysłali nam wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3. Nie udostępniamy Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, jeżeli nie udzielono na to uprzedniej zgody.

4. Masz prawo do cofnięcia udzielonej nam zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prawo to może być realizowane w dowolnym momencie.

5. Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przetwarzamy je w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo i odpowiednią poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, bez zbędnej zwłoki zgłaszamy ten fakt organowi nadzorczemu.

6. W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail rodo@winadlagastronomii.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją uprawnień będziemy musieli odpowiednio Ciebie zidentyfikować.

Informacja o plikach cookies.

1. Winadlagastronomii.pl korzysta z plików cookies.

2. Winadlagastronomii.pl używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, zbierając anonimowe dane dotyczące korzystania ze strony (strona wejścia, czas trwania wizyty, klikane linki, strona wyjścia, itd.) za pomocą usługi Google Analytics lub podobnej. Zbierane dane są anonimowe – w żaden sposób nie pozwalają na identyfikację użytkownika.

Zmiana Regulaminu

GrosNet.Sp. z.o.o. może zmienić Regulamin oraz Załączniki i umowy będące integralną częścią Regulaminu oraz funkcjonalności strony winadlagastronomii.pl wpływające na Regulamin w dowolnym czasie bez konieczności informowania o tych zmianach Użytkowników. Zmieniony Regulamin dotyczy wszystkich procesów na stronie winadlagastronomii.pl.

Postanowienia końcowe

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

Copyright ©2020 winadlagastronomii.pl. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację
regulaminu
i polityki prywatności