Polityka prywatności

Polityka prywatności i bezpieczeństwa

Zapewnienie prywatności naszym użytkownikom to dla nas priorytet, dlatego dbamy o to, by Twoje dane były u nas bezpieczne.

Kto jest operatorem internetowej platformy handlowej i administratorem Twoich danych osobowych?

Operatorem strony internetowej winadlagastronomii.pl i administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach internetowej platformy handlowej jest GrosNet sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Alfonsa Chmielewskiego 5 B, 81-721 Sopot wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000495371, NIP: 5851467864, REGON: 222019571

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej
adres e-mail: rodo@winadlagastronomii.pl
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych za pośrednictwem poczty tradycyjnej
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych GrosNet sp. z o. o. ul. Chmielewskiego 5 B,
81-721 Sopot.

Na Twoje pytania Inspektor Ochrony Danych Osobowych odpowie najszybciej jak to możliwe, maksymalnie w ciągu 20 dni.

Jak uzyskaliśmy Twoje dane?
Gdy Korzystasz z naszych usług pozyskujemy i gromadzimy różne informacje, w tym dane osobowe. Informacje pozyskujemy:

 • z wszystkich formularzy, które dobrowolnie wypełniasz,

 • z treści, które nam dobrowolnie udostępniasz,

 • z treści, które tworzysz i samodzielnie udostępniasz,

 • z treści, które tworzysz, przesyłasz i otrzymujesz od innych Użytkowników,

 • poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego home.pl

 • za pośrednictwem plików cookies (tzw. "ciasteczka"),

Powyższe informacje pozyskujemy przede wszystkim w celu świadczenia usług, zgodnie z Regulaminem, dostępnym w ramach internetowej platformy handlowej, polegających na prezentowaniu oferty Partnerów oraz zakładania i zarządzania Twoim Profilem lub Profilami, oraz zapewnienia obsługi Twojego Profilu, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych, oraz dokonywaniu przez Użytkowników transakcji zgodnie z Regulaminem. W ramach platformy, świadczymy także usługi marketingowo-reklamowe mające na celu wsparcie Użytkowników internetowej platformy handlowej. Informacje pozyskujemy również w celu kontaktu z Tobą i zwiększania bezpieczeństwa internetowej platformy handlowej.

Przekazywane dane i informacje w formularzach

1. Internetowa platforma handlowa zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika w formularzach.

2. Podczas rejestracji przekazujecie nam Państwo następujące dane osobowe w ramach formularza rejestracji on-line: Imię i nazwisko, Nazwa firmy, Adres siedziby firm (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość), Adres e-mail, Miasto, Kod pocztowy, Adres dostawy zamówień, Województwo, Nr Telefonu, Numer NIP, Nazwa użytkownika, wybór Profilu sprzedawcy – Partner lub Profilu klienta – Kupujący.

3. Internetowa platforma handlowa w miarę potrzeby może prosić Ciebie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż podane powyżej. Dane będą każdorazowo zbierane za pośrednictwem formularza i będą przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

4. Podane przez Ciebie dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2-3 jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia przez nas usług określonych w Regulaminie lub wynika z funkcji konkretnego formularza.

6. Nie udostępniamy Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, jeżeli nie udzielono na to uprzedniej zgody, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 poniżej.

7. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK)

8. Twoje dane osobowe udostępniamy jeżeli obowiązek bądź możliwość ich ujawnienia wynika ze stosownych przepisów prawa bądź decyzji organów, które nas wiążą. Dane osobowe udostępniamy więc w szczególności na żądanie instytucji państwowych, w celu wykrywania oszustw i zapobiegania im, czy też w inny sposób wymagany lub dozwolony przez prawo.

9. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane przez nas do dnia w którym upłynęły 2 lata od usunięcia Twojego Profilu – w przypadku danych podawanych w Formularzu rejestracyjnym lub do chwili zakończenia procesu, na potrzeby którego były zbierane – w przypadku danych podawanych w pozostałych Formularzach.

10. Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

11. Możesz skopiować dane osobowe zapisane w Twoim Profilu Użytkownika.

12. Masz prawo do cofnięcia udzielonej nam zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prawo to może być realizowane w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

13. Zależy nam na tym, żebyś zgłaszał nam wszelkie zastrzeżenia i wątpliwości dotyczące przetwarzania danych osobowych w internetowej platformie handlowej winadlagastronomii.pl. Wszelkie zapytania będziemy rozpatrywać niezwłocznie. Jesteś także uprawniony do wniesienia skargi w tym zakresie do organu nadzorczego.

14. Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przetwarzamy je w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo i odpowiednią poufność́, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, bez zbędnej zwłoki zgłaszamy ten fakt organowi nadzorczemu.

15. W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail: rodo@winadlagastronomii.pl
Prosimy pamiętać, że przed realizacją uprawnień będziemy musieli odpowiednio Ciebie zidentyfikować.

Treści, które tworzysz, przesyłasz i otrzymujesz od innych Użytkowników.

Gromadzimy także treści, które tworzysz, przesyłasz, a nawet otrzymujesz od innych osób podczas korzystania z internetowej platformy handlowej winadlagastronomii.pl

Informacja o plikach cookies.

 1. Internetowa platforma handlowa korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

 • Utrzymania sesji Użytkownika internetowej platformy handlowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

 • Określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,

 • W ramach internetowej platformy handlowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,

 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej,

 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych internetowej platformy handlowej,

 • Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics,

 • W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • Czas nadejścia zapytania,

 • Czas wysłania odpowiedzi,

 • Nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

 • Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

 • Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

 • Informacje o przeglądarce Użytkownika,

 • Informacje o adresie IP,

 • Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony,

 • Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania internetowej platformy handlowej.

Od czasu do czasu zmieniamy niniejszą Politykę Prywatności. Pragniemy jednak podkreślić, że Twoje prawa wynikające z tej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez Twojej wyraźnej zgody. Jeśli zmiany są istotne, powiadamiamy o nich e-mailem.


Copyright ©2020 winadlagastronomii.pl. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację
regulaminu
i polityki prywatności