WINA DLA GASTRONOMII - Wina dla restauracji i hoteli - Wina dla gastronomii - Karta win
Karta win
Opis Polecane

Budowa karty win odbywa się w kilku etapach i jest uzależniona od wielu czynników takich jak:

  • wymagania restauratora (degustacja win)
  • rodzaj potraw w karcie menu (konsultacje z szefem kuchni)
  • przewidywana grupa gości (wiek, zamożność, itp.)
  • uwzględnienie win z nowego i starego świata
  • ilości win w karcie
  • dopasowanie cen
  • projekt graficzny karty
  • wydruk karty win

Odpowiednio skonstruowana karta win to jeden z najważniejszych czynników wpływający na sprzedaż wina w restauracji. Karta musi posiadać informacje, które zapewnią gościom swobodne poruszanie się po przedstawionej ofercie i pozwolą na łatwy wybór. Szczególnie istotne jest, iż oferowane przez nas wina nie są sprzedawane do sklepów dyskontowych i można je kupić wyłącznie w restauracjach.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji, która określi Państwa wymagania.

Skontaktuj się z nami:
tel. 793 919 704
hurt@winotekamiasta.pl

 

Oświadczamy, że materiały i informacje składające się na zasoby strony winadlagastronomii.pl są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 71 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (DzU z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.). Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów strony. Strona internetowa winadlagastronomii.pl przeznaczona jest wyłącznie dla firm posiadających aktualne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i osób, które ukończyły 18 lat! Zdjęcia, informacje i treści na stronie winadlagastronomii.pl mają charakter informacyjny o produktach alkoholowych dostępnych na rynku, a nie ich reklamy w rozumieniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), aby wypełnić wszystkie obowiązki ciążące na nas jako na administratorze danych, chcieliśmy przekazać Państwu najważniejsze informacje związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych. Można je znaleźć na stronie: Polityka prywatności i bezpieczeństwa.

Oświadczamy, że prowadzimy hurtową sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa, na podstawie aktualnego i ważnego zezwolenia. Miejscem składania zamówień jest adres punktu sprzedaży alkoholu określony w zezwoleniu. Warunkiem sprzedaży Towaru jest posiadanie aktualnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Nasze produkt przeznaczone są wyłącznie dla firm posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.